جلسات

دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه جمعه شنبه
دوشنبه
دوشنبه 18:00 - 19:30 Leipzig/Halle: Leipzig
زبان: Deutsch + Farsi/زبان فارسی
آدرس: Alternative II Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig
وسیله نقلیه عمومی: Tram 4+7 Reudnitz/Köhlerstr.
تماس: Mehrdad 0163 / 90 92 741
جلسات بسته
در روزهای تعطیل جلسه برگزار نمی‌شود.
سه‌شنبه
سه‌شنبه 17:00 - 18:30 Berlin: Charlottenburg
زبان: Farsi/زبان فارسی
آدرس: Landesstelle Berlin f. Suchtfragen Gierkezeile 39, 10585 Berlin
وسیله نقلیه عمومی: U7 Richard-Wagner-Platz
فرمت: Bt
جلسات بسته
چهارشنبه
چهارشنبه 17:00 - 18:30 Berlin: Tempelhof
زبان: Farsi/زبان فارسی
آدرس: Lichtblicke (Selbsthilfeztr.) Tempelhofer Damm 133, 12099 Berlin
وسیله نقلیه عمومی: S41,42,45,46 Tempelhof, U6 Tempelhof/Alt-Tempelhof
فرمت: Cl
تماس: Tel 0 152 / 192 835 26
جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1
جمعه
جمعه 18:00 - 19:30 Berlin: Charlottenburg
زبان: Farsi/زبان فارسی
آدرس: Landesstelle Berlin f. Suchtfragen Gierkezeile 39, 10585 Berlin
وسیله نقلیه عمومی: U7 Richard-Wagner-Platz
فرمت: Th
جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1
شنبه
شنبه 17:00 - 18:30 Berlin: Tempelhof
زبان: Farsi/زبان فارسی
آدرس: Lichtblicke (Selbsthilfeztr.) Tempelhofer Damm 133, 12099 Berlin
وسیله نقلیه عمومی: S41,42,45,46 Tempelhof, U6 Tempelhof/Alt-Tempelhof
فرمت: Sp Th Th Th [Th]
تماس: Tel 0 152 / 192 835 26
جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1
به همراه داشتن کودکان بلا مانع است; لطفا از آوردن سگ خودداری کنید.
از این تاریخ: 2017-06-23_15h35m43

توضیحات برای فرمت جلسات

nfh فقط برای امروز
sch دوازده قدم
schf راهنمای کارکرد قدم
sp جلسه به همراه سخنران
th جلسه موضوع دار
trad دوازده سنت
bt کتاب پایه
med مدیتیشن
cl پاک زیستن
ef چگونگی عمل کرد
fua پرسش و پاسخ
sch1-3 قدم یک تا سه
lit جلسه نشریه خوانی